Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel

Działanie integracyjne – spotkanie ze społecznością lokalną w ramach projektu grantowego „RAZEM-ZNACZY CIEKAWIEJ” nr 2/2021/G/31 – spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel (04.11.2021 r.)- jedną z najchętniej czytanych polskich pisarek. Od lat książki Pani Magdy cieszą się niesłabnącą popularnością – pisze powieści obyczajowe, romantyczne i historyczne. Jest mamą, żoną, miłośniczką gotowania, Włoch i polskich gór. Uwielbia Sudety i kiedyś chciałaby mieć tam dom. Pierwsza jej książka to 48 tygodni – jest to zbiór krótkich opowiadań – zabawnych i lekkich w stylu Dziennika Bridget Jones. Dziękujemy Pani Magdalenie za przyjęcie zaproszenia i przybycie, za wspaniale spędzone chwile, za ciekawą lekcję literacką, oraz za podzielenie się z nami swoimi wszystkimi pasjami i tą jedną największą jaką jest pisanie tak pięknych powieści

Projekt pod nazwą „RAZEM – ZNACZY CIEKAWIEJ” nr 2/2021/G/31 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”