Programy i granty

 

 

 


 


Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

W 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4677,00 zł
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”