Programy i granty

Plakat projektu "Droga ku zdrowiu"


 

 

  


Plakat Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 


Plakat NPRC-Zakup nowosci wydawniczychProgram Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

W 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim
otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4677,00 zł
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”