Muzeum Żywego Piernika

Wczorajszy wyjazd do Toruńskiego Żywego Muzeum Piernika (09.11.2021 r.) w ramach realizacji projektu grantowego „RAZEM – ZNACZY CIEKAWIEJ” – wizyta studyjna inspirująco – motywująca jednodniowa

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu to pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. Istnieje od 2006 roku i mieści się w samym centrum miasta – przy ulicy Rabiańskiej 9. Po przekroczeniu bram muzeum uczestnicy projektu przenieśli się w dwie podróże w czasie – na pierwszym piętrze pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej – poznali rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowali ciasto przy użyciu drewnianych form, a Mistrz Piernikarski wypiekł z niego pierniczki. Natomiast na drugim piętrze Muzeum obejrzeli manufakturę z początku XX wieku, którą zarządza rodzeństwo Rabiańskich. Znajdują się tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec oraz kolekcja woskowych form

Projekt pod nazwą „RAZEM – ZNACZY CIEKAWIEJ” nr 2/2021/G/31 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”