Konkurs plastyczny „Portret Bałwanka”

Konkurs plastyczny „Portret Bałwanka” rozstrzygnięty – znamy wyniki i chcemy się z Wami jak najszybciej nimi podzielić. Może jeszcze nadmienimy, iż napłynęło do nas wiele pięknych prac, z których bardzo trudno było wybrać laureatów konkursu. Ale się udało! Nasze jury, w którego składzie były Panie: Ewa Gajewska (przewodnicząca), Ilona Dąbrówka oraz Danuta Malinowska wyłoniło (w poszczególnych kategoriach wiekowych) zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia. Paniom serdecznie dziękujemy, a Wam nasi drodzy nagrodzeni serdecznie gratulujemy.

Czytaj dalej „Konkurs plastyczny „Portret Bałwanka””

Patroni 2021 roku

Patroni 2021 roku

Niemal jednogłośną decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Patronami 2021 roku zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, których twórczość literacka miała wielkie znaczenia dla rozwoju kultury zarówno polskiej, jak i światowej. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczczenie pamięci wybranych patronów nie jest przypadkowe i wiąże się z następującymi rocznicami, które będą obchodzone w 2021 roku, a mianowicie:

– 22 stycznia 2021 r. – 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wspaniałego przedstawiciela poetów pokolenia Kolumbów, który przysłużył się w znacznej mierze dla polskiej niepodległości i kultury.

– 28 maja 2021 r. – 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego głosiciela uniwersalnych wartości chrześcijańskich, który występował w imieniu Polskiej Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej.

– 12 września 2021 r. – 100. rocznica urodzin Stanisława Lema, uznanego za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.

– 24 września 2021 r. – 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety i dramatopisarza, który przez swoją twórczość wiele wniósł w polską literaturę i kulturę.

– 9 października 2021 r. – 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza nadzwyczajnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, bacznego obserwatora życia codziennego, społecznego i politycznego.

W 2021 roku przypada również 230. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Uchwalony  w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.

Zachęcamy do czytania

Co prawda noc bibliotek dawno za nami, aczkolwiek warto się pochwalić naszą aktywnością popularyzującą czytelnictwo i zachęcić czytelników do jeszcze częstszego sięgania po literaturę