Narodowe czytanie – pieczęć z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy czytelnicy. Tegoroczną lekturą akcji Narodowego Czytania jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Nasza biblioteka zgłaszając swoje uczestnictwo w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została objęta Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Z tej okazji otrzymaliśmy okolicznościową pieczęć, która posłuży do składania pamiątkowego stempla na egzemplarzach „Balladyny” Juliusza Słowackiego – tych w naszej bibliotece, jak i tych, które do nas Państwo przyniesiecie

Narodowe-czytanie