Konkurs rostrzygnięty

Konkurs biblioteczny na najładniejszą zakładkę do książki rozstrzygnięty. Nagrody wręczone. Prace dzieci zachwyciły jury pomysłowością i starannością wykonania. Wybór bardzo trudny – wszystkie zakładki prześliczne.
Wyniki konkursu: I miejsce – Blanka Winiarczyk, II miejsce – Laura Pilichowska, III miejsce – Tymon Wnuczek, IV miejsce – Maja Szymańska, V miejsce – Wiktoria Chyła.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 🙂 Oczywiście wszystkie dzieci biorące udział w naszym konkursie otrzymały nagrody.

Klauzula informacyjna dla czytelników oraz użytkowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwana dalej Dyrektorem; Dyrektor prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Marlena Angowska, adres: M-GBP w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. 56 6886079, e-mail: M.Angowska.bibliotekarz83@wp.pl;

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Dyrektora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego – dane o zabezpieczeniu tego procesu i możliwości uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępniania danych;
3) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni oraz czytelni internetowej 5 lat od daty ostatniej wizyty;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dyrektor M-GBP w Radzyniu Chełmińskim